TILBUD TIL VOKSNE MED SENFØLGER AF SEKSUELLE OVERGREB I BARNDOMMEN OG UNGDOMMEN
Her kan du finde oplysninger om hvad det enkelte tilbud indeholder, med hvilke kvalifikationer det udføres, om det kræver betaling eller henvisning, om der er mulighed for at være anonym og hvor det geografisk befinder sig.

BENYT SØGEFUNKTIONEN TIL HØJRE, KORTET ELLER KLIK DIREKTE PÅ ET TILBUD NEDENFOR OG SE DETALJER

map


TILBUD BETALING PLACERING

BEHANDLING

RÅDGIVNING

STØTTE

NETVÆRK

Forbehold: Landsforeningen Spor yder ikke rådgivning, behandling eller støtte, men er en brugerforening og interesseorganisation for voksne med senfølger. Spor står ikke til ansvar for kvaliteten af tilbuddene på denne liste, men har afdækket samtlige aktuelle muligheder for specialiseret hjælp til voksne med senfølger af seksuelle overgreb i barndommen og ungdommen.

Benyt søgefunktionen ovenfor, kortet eller klik direkte på et tilbud nedenfor og se detaljer.


”Dette materiale er støttet økonomisk af Offerfonden. Materialets udførelse, indhold og resultater er alene forfatternes ansvar. De vurderinger og synspunkter, der fremgår af materialet, er forfatternes egne og deles ikke nødvendigvis af Rådet for Offerfonden”.